Escola de Rock – Proyecto educativo

 

Soy el realizador de este proyecto educativo, creado en 2017 a partir de la experiencia en el Colegio San Pedro de Gavá.
http://www.escoladerock.org/

Escola de Rock és un projecte pedagògic interdisciplinari que va néixer a l’Escola de San Pedro de Gavà a l’any 2011. El projecte des de la seva posada en marxa es caracteritza per programar breus audicions musicals dins de l’aula. A través de l’arribada del grup de música a l’Escola es proposen activitats i projectes interdisciplinaris per a treballar transversalment les competències clau i el currículum pedagògic de l’alumnat.